Aanpak

Doelstelling

Doelstelling van Eye4Waste is het ont-zorgen van de klant, Eye4Waste neemt hierin de rol van regisseur, zodat de klant volledige aandacht kan geven aan haar kern taken. Door de sterk toegenomen kosten voor afvalverwijdering, de veranderende wetgeving, maar daarnaast ook de mogelijkheden voor het be- en verwerken van afvalstoffen in Nederland en daarbuiten is Eye4Waste de ideale partner om deze zorgen voor de klant uit handen te nemen. Hiervoor zal Eye4waste het afval blijven monitoren om een duidelijk inzicht te krijgen in samenstelling en verwerkingsmogelijkheden. Op korte termijn is de doelstelling dit beter en tegen lagere kosten te kunnen doen. Eye4Waste streeft continu naar optimalisatie om de afvalstoffen van de klant zoveel mogelijk in te zetten als grondstoffen bij de erkende verwerkers en energiebedrijven en daarmee de kosten van de klant te minimaliseren en in een aantal gevallen mogelijk zelfs opbrengsten te kunnen genereren.

Verantwoording

Eye4Waste neemt de verantwoording voor het gehele administratieve en logistiek proces van aanbod van het afval tot aan de acceptatie van het afval door de eindverwerker met alle daarbij behorende formele documenten. Ten aanzien van de samenstelling van het afval, blijft de aanbieder weliswaar ten alle tijden verantwoordelijk tot aan eerder genoemde acceptatie bij de eindverwerker, maar zal Eye4waste de klant ont-zorgen bij een eventueel dispuut met de eindverwerker en zoeken naar de beste oplossing voor beide partijen. Eye4Waste draagt zorg voor de continuïteit van afzet van de afvalstoffen van de klant. De klant kan rekenen op een hoog persoonlijk serviceniveau.

Operationeel stappenplan

⦁ Intake. Hierin wordt op basis van de informatie van de aanbieder de betreffende afvalstroom in betreffende klasse ingedeeld. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Plan van aanpak is de basis voor de offerte. Plan van aanpak dient ook als kwaliteitsborging cq checklist.
⦁ Plan van aanpak .
⦁ Quick scan aanbieder van afval
⦁ Soort / categorie afval
⦁ Quick scan verwerkers
⦁ Procedure / vergunningen
⦁ Transport
⦁ Opstellen offerte
⦁ Offerte uitbrengen aan klant
⦁ Offerte bespreken met klant m.b.t. planning en uitvoering
⦁ Uitvoering conform offerte
⦁ Maandelijkse terugkoppeling middels een operationele rapportage plus facturatie.
⦁ Optimalisatie van proces ( hier ligt basis van lange termijn relatie met klant).
⦁ Nazorg

Duurzaamheid
Duurzaamheid is zomaar geen modewoord. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat we zeer zuinig moeten omgaan met onze schaarse grondstoffen, waardoor de noodzaak van grondstofterugwinning uit afval steeds groter wordt. Afvalverwerking en -logistiek is inmiddels een zeer specialistisch vakgebied, dat bovendien is gebonden aan uitgebreide en stringente wet- en regelgeving. Wij kunnen met onze kennis en ervaring de klant volledig ont-zorgen, zodat hij naar afval, geen omkijken meer heeft en zich volledig kan concentreren op zijn core business.

Eye4waste wil hier ook haar steentje aan bijdragen en dit willen wij op de volgende manier implementeren;
⦁ Elektronische correspondentie (papier gebruik minimaliseren)
⦁ Elektronische facturatie (idem als boven)
⦁ Uw afval, indien mogelijk, inzetten als energiedrager (besparing fossiele brandstoffen)
⦁ Uw afval, indien mogelijk, inzetten als grondstof (besparing fossiele grondstoffen)
⦁ Zoveel mogelijk gebruik maken van lokale transportondernemers (CO2 reductie)
⦁ Als directie van Eye4waste willen we het voorbeeld te geven, door zelf gebruik te maken van elektrische auto’s (CO2 reductie).
Natuurlijk blijven wij als Eye4waste de ontwikkelingen in duurzaamheid op de markt volgen en indien van toepassing, implementeren in onze bedrijfsfilosofie.