Diensten

Met onze specialistische kennis en oplossingsgerichtheid kunnen wij mogelijk een uitkomst bieden voor uw afvalstromen. Om dat te kunnen bepalen, zouden we naast een vrijblijvend gesprek ook een verkennende inventarisatie kunnen uitvoeren, een zogenaamde Quick scan.

Welke afvalstromen kunt u bij ons kwijt?

Vooral de kennis van gevaarlijke afvalstoffen maakt Eye4Waste uniek. In de Europese verwerkingsmarkt van gevaarlijke afvalstoffen weten wij exact de weg en kennen wij persoonlijk de verwerkers en hun (technische) mogelijkheden en capaciteiten. Dat maakt dat wij voor onze klanten altijd weer een oplossing weten te vinden voor hun vaak complexe afvalstromen. Onze ruime ervaring met gevaarlijke afvalstromen sluit niet uit dat we het daar bij laten. Wij hebben in de afgelopen jaren ook veel ervaring opgedaan met niet-gevaarlijke afvalstromen in de ruimste zin des woord. Denk hier bijvoorbeeld aan bedrijfsafvalstromen (BA), metalen, kunststoffen, hout, puin, grond etc, maar ook accijnsgoederen, verzekeringsgoederen, camera inspectie en schoonmaak van riolen tot en met het ontmantelen van bedrijfspanden en bedrijfsterreinen inclusief de sloop en afvoer. Voor alle stromen en werkzaamheden kunnen wij u een mooi aanbod doen.

Opsomming van onze werkzaamheden

– – – – –
⦁ 1 loket voor alle werkzaamheden met overzichtelijke en duidelijk omschreven facturen.
⦁ Inventariseren, afvoeren, laten verwerken van alle afvalstromen bij erkende verwerkers incl. documenteren.
⦁ Afhankelijk van klant en werkzaamheden, 1 x per week rondgang over terrein ten behoeve van vrijkomende en opgeslagen afvalstromen.
⦁ Verzorgen van veegwerkzaamheden terrein met veegwagen, klein of groot.
⦁ Verzorgen van “handjes” voor alle voorkomende werkzaamheden met VCA gecertificeerd personeel.
⦁ Riool inspectie eventueel met camera, schoonmaak riolen, inspecteren en leeghalen OWS putten (2xper jaar)
⦁ Inzet van Brandwacht en veiligheidskundige.
⦁ Hogedruk reiniging t.b.v schoonmaak leidingen, tanks en vloer/wandoppervlakten.
⦁ Inzet wagens en personeel bij calamiteit 24/7.
– – – – –

Eye4waste B.V is de partner die voor u iets kan betekenen.