Over ons

Wie zijn wij:
Eye4Waste B.V. is opgericht in mei 2013 door Willem Mourus en Jan Berkhout en is gespecialiseerd in duurzame en verantwoorde afvalverwijdering. Ondanks dat het een jong bedrijf is, hebben we gezamenlijk meer dan 80 jaar afvalkennis en -ervaring in huis. Daarmee zijn we voor veel bedrijven de partner bij uitstek om hen volledig te ont-zorgen op het gebied van afvalverwerking en -logistiek.

Willem Mourus is zijn afvalcarrière begonnen in 1980 bij TTS Milieu welke was gevestigd in Rotterdam op het Ungerplein. TTS Milieu was als dochter van Cindu Chemicals destijds 1 van de eerste en grootste op het gebied van inzamelen, behandelen en op specificatie brengen van gevaarlijke afvalstoffen. Als bedrijfsleider op de locatie Amsterdam en later als manager binnen Sales heeft Willem veel ervaring opgedaan op afvalgebied, zowel aan de klantzijde als aan de eindverwerkerszijde in binnen en buitenland. In de jaren 90 is het bedrijf overgenomen door het Duitse Ruhrkohle AG en enkele jaren later door AVR bedrijven.

Jan Berkhout is zijn afvalcarrière begonnen in 1973 bij AVR Chemie in Rotterdam-Botlek. AVR Chemie was destijds opgezet om al het gevaarlijke afval van de Nederlandse industrie te verwerken in de daarvoor speciale DTO’s (draaitrommelovens). Als chef Op & Overslag was hij verantwoordelijk voor alle binnenkomende afvalstoffen en het op specificatie brengen hiervan, zodat het daarna op een veilige en milieuvriendelijke wijze verwerkt kon worden. Na sluiting van de laatste DTO eind 2004, is Jan verder gegaan in het waste management met afzetten van gevaarlijk afval naar diverse verwerkers in binnen en buitenland. Voor het specifieke gevaarlijk afval moest Jan naar het buitenland waar nog voldoende DTO’s voorradig waren. Voor overige stromen ging hij opzoek naar de meest geschikte verwerker voor het afval en zocht hierbij naar partijen die het afval konden inzetten als energiedrager, zoals de cementindustrie. Gedurende zijn periode bij AVR heeft Jan veel ervaring opgedaan over afvalstoffen en verwerkingsmogelijkheden in Europa.

Waar staan wij voor:
Eye4Waste staat centraal tussen de klant (aanbieder) en de verwerker en heeft hierbij de rol om de regie over te nemen in de dienstverlening zonder zelf eigenaar te worden van het afval. Eye4Waste draagt zorg voor de juiste wijze van afvoer van het aangeboden afval richting erkende verwerkers en draagt zorg voor de volledig administratieve processen als wel de daadwerkelijke logistiek. De klant hoeft dus alleen het materiaal aan te bieden en Eye4Waste ont-zorgt volledig Hierbij staat onze service naar de klant en zorg dragen voor continuïteit centraal. Eye4waste blijft continu zoeken naar geschikte alternatieven in de markt van verwerkers, zodat u altijd gewaarborgd bent van de juiste prijs en de beste optie voor uw afvalstoffen. Eye4waste staat voor een open communicatie met haar klant en geeft volledig inzicht in de mogelijkheden van verwerking. Hierdoor weet de klant wat er met zijn/haar afval gebeurd, terwijl hij/zij zich daar geen zorgen over hoeft te maken, want Eye4waste ont-zorgt. Indien gewenst kan Eye4waste zorgdragen voor een rondleiding op de locatie van de verwerker om met eigen ogen de afhandeling te bekijken.

Certificaat
Eye4Waste B.V staat geregistreerd bij de VROM op de verplichte VIHB erkenningslijst onder het nummer: BN 1277442774889XXhb. Naast de ontdoener en de be-verwerker zijn ook andere partijen betrokken bij afvalstoffen. Dit zijn vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars (VIHB-ers). Per 1 januari 2004 zijn deze VIHB-ers verplicht zich te laten registreren op de landelijke lijst.
Waarom is registratie van VIHB-ers belangrijk?
De overheid had in het verleden niet voldoende zicht wie er betrokken was bij het vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van afval. Er was hierdoor een aantal problemen bij de handhaving van de afvalstoffenwetgeving. Door het opstellen van een lijst VIHB is het duidelijk welke personen een rol spelen bij het overbrengen van de afvalstoffen van de ontdoener naar de verwerker. Doordat er een aantal criteria is opgesteld voor vermelding op deze lijst, weet de
overheid ook dat personen die vermeld staan op de lijst hebben aangetoond dat zij
betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam zijn. Hierdoor heeft de klant ook de zekerheid dat Eye4waste op een goede en nette wijze zal zorgdragen voor de afwikkeling van onze afspraken.